top of page
306_tmalycz_20210828.jpg

Objednávka

Objednávku vám obratem potvrdíme. Po přijetí zálohové faktury s platebními údaji, uhraďte prosím zálohu ve výši 50 % ceny pronájmu do 5 pracovních dnů, dle pokynů v emailu s potvrzením objednávky.

 

V případě, že záloha nebude uhrazena, bude vaše objednávka zrušena. 

Zbylá část je splatná na základě další zálohové faktury 40 dnů před datem příjezdu. V případě, že zbylá část ceny nebude řádně uhrazena, je zaplacená záloha nevratná. 

Storno poplatky při zrušení objednávky:

nejméně 90 dnů před dnem vzniku podnájmu
20 % ceny podnájmu,


89 – 61 dní před dnem vzniku podnájmu
35 % ceny podnájmu,


60 – 30 dní před dnem vzniku podnájmu 50 % ceny podnájmu,


méně než 30 dnů před dnem vzniku podnájmu 100 % ceny podnájmu.

Objednávka byla odeslána. Potvrzení Vám přijde na email.

bottom of page