top of page
306_tmalycz_20210828.jpg

Objednávka

Objednávku vám obratem potvrdíme. Po přijetí zálohové faktury s platebními údaji, uhraďte prosím zálohu ve výši 50 % ceny pronájmu do 5 pracovních dnů, dle pokynů v emailu s potvrzením objednávky.

 

V případě, že záloha nebude uhrazena, bude vaše objednávka zrušena. 

Zbylá část je splatná na základě další zálohové faktury 40 dnů před datem příjezdu. V případě, že zbylá část ceny nebude řádně uhrazena, je zaplacená záloha nevratná. 

Storno poplatky při zrušení objednávky:


- nejméně 180 dnů před dnem vzniku podnájmu...

25 % ceny podnájmu,


- 180 – 61 dní před dnem vzniku podnájmu...

50% ceny podnájmu,


- méně než 60 dnů před dnem vzniku podnájmu 100% ceny podnájmu.

Objednávka byla odeslána. Potvrzení Vám přijde na email.

bottom of page